Thứ hai, 20/9/2021, 7:6
Lượt đọc: 451

Link Học tập trực tuyến năm học 2021-2022

*Link  Youtube Lớp 1: 

https://youtube.com/playlist?list=PLBw7Srfj-tHMHkbJvtR13ka_oRqsdgM5x

*Link Youtube Lớp 2: 

https://youtube.com/playlist?list=PLBw7Srfj-tHNPaEFmPlgmzGyNKPDNAj6n

*Link Youtube Lớp 3:

https://youtube.com/playlist?list=PLBw7Srfj-tHPmKPRFk0SumIhPsAMadrXD

*Link Youtube Lớp 4:

https://youtube.com/playlist?list=PLBw7Srfj-tHMefmCNRuSAYjnNVREowib2

*Linh Youtube Lớp 5:

https://youtube.com/playlist?list=PLBw7Srfj-tHMhCQUhtwvckdbISBb2aYNG

Tiếng việt Tuần 1 Lớp 5:

https://thdoanthidiemq4.hcm.edu.vn/upload/Extract/thdoanthidiemq4_tv5_1692021131433/index.html

*Link Youtube Anh Văn:

https://youtube.com/playlist?list=PLBw7Srfj-tHMveFtMGzu4y7tbfuxvoSk5

*Link Youtube Mỹ thuật-Âm nhạc-Giáo dục thể chất: 

https://youtube.com/playlist?list=PLBw7Srfj-tHOobByoAQ0IHuqVui5jukVO

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87