Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Điện thoại : (08) 39400755

Email : c1dtdq4.tphcm@moet.edu.vn

Địa chỉ : 140 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Tp. HCM

Website : http//thdoanthidiemq4.hcm.edu.vn