Thứ tư, 18/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 357

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Trong giai đoạn 2016 - 2020, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có những điều kiện thuận lợi về chủ trương của Đảng ủy, chính quyền đối với công tác giáo dục của phường 2 nói chung và sự quan tâm của các cấp đối với trường nói riêng. Tuy nhiên, nhà trường cũng còn có những thách thức về điều kiện cơ sở vật chất chưa đủ số phòng học 2b/ngày.

 

Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh, nhân dân và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.

 

Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nhất là tu bổ những hạng mục đã xuống cấp do đã 25 năm... Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập. Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí giáo viên đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020./.

* Nội dung chi tiết:

<tải file đính kèm>

 

Tác giả: BGH Trường TH Đoàn Thị Điểm

Viết bình luận

87